fbpx

Pravidlá súžaže „Tombola Yves Rocher“

Pravidlá súžaže „Tombola Yves Rocher“

Úplné pravidlá súťaže

„Tombola Yves Rocher“

Súťažte o 60 cien v Tombole Yves Rocher

 1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je:

YVES ROCHER Slovakia, s. r. o., so sídlom Gajova 2513/4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45676518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.66683/B (ďalej len „Yves Rocher“ alebo „Usporiadateľ“); Súťaž je organizovaná spoločnosťou Yves Rocher Slovenská republika, s. r. o. na webovej stránke tombola.yves-rocher.sk.

Pre správny vstup do súťaže musí účastník před odoslaním súťažných odpovedí zadať svoju e-mailovú adresu.

 1. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 18. 3. 2019 0:00 hodin do 14. 4. 2019 23:59 hodín (ďalej len doba platnosti“)

 1. Podmienky účasti v súťaži

Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní podmienky týchto pravidiel súťaže (ďalej tiež ako „účastník“) s výnimkou zamestnancov. Usporiadateľa a rodinných príslušníkov zamestnancov. Za rodinných príslušníkov sa pre účely tejto súťaže považujú osoby tvoriace domácnosť a/alebo osoby blízke v zmysle ust.

Zo súťaže budú ďalej vylúčené tie osoby, ktoré neuvedú svoje kontaktné údaje v požadovanom rozsahu, prípadne tieto údaje budú nesprávne, nečitateľné, či inak nepoužiteľné, alebo ktoré akýmkoľvek iným spôsobom nevyhovujú pravidlám tejto súťaže; osoby, ktoré konajú vedome v rozpore s pravidlami súťaže alebo ktorých konanie vykazuje znaky podvodného, nekalého alebo nečestného konania s cieľom zneužiť svoju účasť v súťaži za účelom získania výhry.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie akéhokoľvek účastníka súťaže v prípadoch uvedených vyššie. Rozhodnutie usporiadateľa je v takýchto prípadoch konečné a nie je možné sa voči nemu odvolať. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže alebo zrušiť, a to bez nároku účastníka na náhradu škody. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. O výhrách v súťaži a celkovom poradí účastníkov finálne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže. V prípade pochybností o splnení podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi je výsledné bremeno na účastníkovi.

 

 1. Mechanika soutěže

Do súťaže sa môže zapojiť každá osoba nad 18 rokov. Súťažiť je možné len jedenkrát. Podmienkou účasti je registrácia do súťaže s unikátnym kódom, ktorý účastník obdrží na predajniach Yves Rocher v Slovenskej republike a vďaka ktorému mu bude umožnený vstup do súťaže.

Účastník sa do súťaže zapojí nasledujúcim spôsobom:

 • Na predajni obdrží leták s unikátnym kódom
 • Tento kód účastník spolu s požadovanými údajmi zadá na stránke tombola.yves-rocher.sk
 • Následne po registrácii obdrží účastník do jedného týždňa svoju odmenu za účast prostredníctvom e-mailu
 • Odmenu za účasť je možné uplatniť do 31. 4. 2019
 • Losovanie o tombolovú cenu prebehne po ukončení dátumu súťaže uvedeného v podmienkach súťaže.
 1. Výhry

Môžete súťažiť celkom o 60 výhier a každý účastník navyše získa odmenu za vstup do súťaže

– 1x Víkendový pobyt pre 2 v Hoteli Tri studničky

– 1x Narodeninový box La Gacilly

– 1x Balíček kozmetiky na rok

– 3x Balíček kozmetiky na pol roku

– 7x Balíček Vašich bestsellerov v hodnote 50 EUR

– 7x Balíček Vašich bestsellerov v hodnote 20 EUR

– 5x Beauty sada

– 5x Party sada

– 10x Eko sada

– 10x Sada na cesty

– 5x Voucher do kozmetického salonu

– 5x Voucher do obchodov Yves Rocher

Každý účastník navyše získa za svoju registráciu zľavu -40% na jeden produkt (najdrahší produkt z nákupu) v predajniach Yves Rocher v Slovenskej republike alebo na e-shopu www.yves-rocher.sk, ktorý môže uplatniť do 31. 4. 2019.

 1. Osobné údaje

Vstupom do súťaže prehlasujete a potvrdzujete, že ste sa zoznámili s informáciami týkajúcimi sa spracovania osobních údajom spoločnosti YVES ROCHER spol. s. r. o., IČO: 45676518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.66683/B (ďalej len „YVES ROCHER“) a boli ste informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, čím vyjadřujete svoj súhlas.

Tým, že spoločnosti YVES ROCHER poskytnete Vaše osobné údaje, nám udelujete svoj súhlas so spracovaním a správou poskytnutých údajov k úcelom a za podmienok stanovených nižšie. Všetky Vaše osobné údaje, ktoré od Vás obdržíme, budú shromaždené, uložené a použité v súlade s platnými právními predpismi Slovenskej Republiky a príslušnou normou Európskej Únie.

Osobné údaje sú inforácie, ktoré Vás môžu identifikovať jako žijúceho jedinca, či už seba samého alebo v spojení s ďalšími infmoráciami.

Informácie, o ktoré Vás žiadame, môžu zahrňovať:

– Meno/Priezvisko

– Adresa trvalého bydliska, mesto, PSČ/korespondenčná adresa

– Emailová adresa

– Telefónne číslo

– Dátum narodenia

– Heslo pre komunikáciu

– Spôsob úhrady, bankové spojenie

– Dalšie informácie týkajúce sa Vašej identifikácie

– Informácie poskytnuté prostredníctvom webových stránok YVES ROCHER

Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a môže byť aktualizovaný.

 

K čomu nám slúžia získané informácie:

– Aby sme Vám mohli dodať požadované produkty a služby

– Zaistiť čo najefektívnejší spôsob prezentácie naších produktov a služieb prostredníctvom webových stránok pre Vás

– Zaistenie plnenia zmluvy

– Interné vedenie záznamov

– Poskytnutie informácií, produktov alebo služieb podľa Vašeho požiadavku alebo poskytnutie takých informácií a služieb, u kterých předpokládáme, že by Vás mohli zaujímať, spoločne s marketingovými materiálmi použitím emailovej adresy, ktorú ste nám poskytli.

– Občasný kontakt s Vami za účelom prieskumu trhu

– Zasielanie priameho marketingu poštou, elektronickou cestou (emailom alebo SMS) o produktech a službách (len vtedy ak budeme mať od Vás príslušný súhlas)

– Oznámenie o zmenách našich služieb

V rámci vernostného programu zísakvame Vaše osobné údaje priamo od Vás a následne vyhpdnocujeme Vašu nákupnú aktivitu (či už online alebo v kamenných predajniach) a Vaše reakcie na marketingovú komunikáciu. Výsledky tejto analýzy nám umožnia ponúkať Vám produkty, ktoré sú pre Vás zaujímavé.

K tomuto účelu využívame softwarové nástroje a odpovedajúce technológie (automatizované spracovanie).

Piamy Marketing
V prípade, že získáme Váš predchádzajúci súhlas, budeme Vás kontaktovať klasickou poštou, elektronickou cestou (e-mailem) alebo telefonicky ohladne informácií, ktoré ste si vyžiadali a ohladne informácií s podobným predmetom, ktorý bol uvedený vo Vašom požiadavku alebo bol predmetom Vašeho predchádzajúceho nákupu u nás. Vždy Vám umožníme informácie s podobným predmetom, ktorý bol uvedený vo Vašom požiadavku alebo bol predmetom Vašeho predchádzajúceho nákupu u nás. Vždy Vám umožníme sa z odberu marketinových správ odhlásiť.

Doba spravovania údajov
Vaše údaje budeme spravovať po dobu po dobu nezbytne nutnú pre daný účel spravovania. Doba správy sa môže líśiť pre rôzne účely spravovania. Spravovanie a uchovávanie Vašich dát v rámci vernostného programu je vykonané po dobu trvania Vašeho členstva vo vernostnom programe, ktoré zaniká podľa podmienok vernostného programu, najneskôr uplynutím doby 10 rokov odo dňa uskutočnenia podledného evidovaného nákupu v rámci vernostného programu.

Bezpečnosť

Zaväzujeme sa zaistiť bezpečnost Vašich dát. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k nim alebo ich neoprávnenému zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy pre ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme.  Súhlasíte s tým, že údaje, ktoré nám poskytnete budú zpracovávané systematicky a pomocou automatických prostriedkov. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete sú uložené na našich zabezpečených serveroch.

 

 

Poskytovanie Vašich dát

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným spoločnostiam, ktoré angažujeme preto, aby nám pomohli s našimi aktivitami, napr. spoločnostiam a subjektom provozujúcim predajne Yves Rocher na území SK, spoločnostiam v rámci obchodnej skupiny Yves Rocher, spoločnostiam zaisťujúcim prepravu a doručenie Vami zakúpených produktov, spoločnostiam pre výzkum trhu, poskytovateľov IT hostingu a údržby, spoločnostiam, ktoré pre nás vykonávajú činnost ako zpracovateľ osobných údajov s ktorými máme uzavrenú odpovedajúcu zmluvu, (toto nie je konečný zoznam). Aktuálny zoznam subjektov, ktorým môžeme sprístupniť Vaše osobné údaje je na www.yves-rocher.sk. Vaše osobné údaje môžeme tiež predať stranám, pre ktoré od Vás dostaneme súhlas k predaniu týchto Vašich údajov. Môžeme takisto predať Vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ máme povinnost poskytnúť alebo zdielať Vaše osobné údaje za účelom splnenia zákonnej povinnosti. Vaše osobné údaje nie sú predávané mimo štáty Európskej únie.

Práva subjektov

Ako je nižšie uvedené, informujeme Vás o Právach, ktoré Vám podľa příslušných právnych predpisov náležia v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, a to konkrétne o: Právo na výmaz (tzv. „právo byť zabudnutý“); Právo na omedzenie spracovania osobných údajov z dôvodu omedzenia spracovania osobných údajov. Právo vzniesť hocikedy námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodu týkajúcej sa konkrétnej situácie zákazníka; Právo na prenositeľnosť údajov; Právo, mať kedykoľvek možnosť odvolať svoj súhlas; Právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov. Pokiaľ sa domnievate alebo zistíte, že my alebo nami poverené tretie osoby umožňujeme spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vašeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s příslušnými právními predpismi, hlavne pokiaľ sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania môžete po nás požadovať doplnenie, opravu, blokovanie alebo likvidáciu Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať na www.yves-rocher.sk Zásady ochrany osobných údajov Odvoláním Vašeho súhlasu nie je postihnutá zákonnosť spracovania založenia súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.

 

 

Přesunout se na začátek